CBC
Zamknij menu

Systemy bezpieczeństwa - katalog produktów

Strona główna breadcrumb separator copyCreated with Sketch. Systemy bezpieczeństwa - katalog produktów

Bezpieczeństwo pod technologicznym okiem

Niezależnie od sytuacji zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektu zawsze powinno stanowić kwestię najważniejszą. Patrząc jednak na rozmiary niektórych budynków czy poddawanych obserwacji terenów, zadanie, jakim jest ochrona osób i mienia może wydawać się niezwykle skomplikowane. Na szczęście dziś z pomocą przychodzą nam zaawansowane rozwiązania technologiczne, które każdego dnia odmieniają oblicza wszelkiego rodzaju systemów bezpieczeństwa.

Czym są systemy bezpieczeństwa i gdzie się je stosuje?

Systemami bezpieczeństwa możemy nazwać wszelkie urządzenia, programy i powiązane z nimi procedury, które wdrożone na terenie danego obiektu, służą zapobieganiu i ostrzeganiu przed możliwym zagrożeniem. W przypadku zintegrowanych systemów zabezpieczeń, w których skład wchodzi wiele zaawansowanych technologicznie elementów, możliwe jest dokumentowanie i analizowanie wszelkich zaistniałych na terenie nadzorowanego obiektu zdarzeń. Bez względu jednak na swój ostateczny kształt, zadaniem wszelkich instalacji alarmowych jest zapewnienie bezpieczeństwa znajdującym się na objętym monitoringiem obszarze osobom, a także ochrona mienia.

Rodzaje systemów zabezpieczeń w obiektach

Dziś w budynkach użytku publicznego, siedzibach firm, centrach handlowych, hotelach i wielu innych, spotykamy się z najróżniejszymi rozwiązaniami z branży security. Zależnie od tego, czy mamy do czynienia z przestrzenią otwartą, czy też zamknięta, zastosowanie odpowiednio dobranych środków zabezpieczeń stanowi jedną z najważniejszych kwestii, o której decyduje zarządzający obiektem podmiot. Jakie zatem popularne systemy bezpieczeństwa możemy wyróżnić?

Systemy sygnalizacji włamania i napadu

Systemy sygnalizujące włamanie to jedne z najczęściej stosowanych rozwiązań nie tylko w siedzibach firm, ale też w prywatnych domach. Dzięki obecności czujników alarmowych możliwe jest wykrycie różnego rodzaju nieprawidłowości i zakłóceń. Połączone z systemem czujniki mogą sygnalizować takie zdarzenia jak obecność niepożądanej osoby na terenie obiektu. Aktywacja alarmu może nastąpić również w przypadku powstania różnego typu uszkodzeń, takich jak na przykład wybicie okna czy otwarcie drzwi w teoretycznie pustej części budynku.

 

 

Przy wykorzystaniu łącza telefonicznego, WiFi lub instalacji kablowej następuje przekazanie informacji z czujników alarmowych do właściwej jednostki centralnej, która, uruchamiając połączone z systemem ostrzegania elementy sygnalizacji dźwiękowe i świetlne, alarmuje odpowiednie osoby fizyczne lub nadzorujące obiekt służby o wykrytym zagrożeniu.

 

W przypadku gdy objęcie nadzorem dotyczyć ma nie tylko budynku, ale także przyległego do niego terenu o dużej powierzchni, coraz częściej korzysta się z rozwiązania, jakim jest system zabezpieczeń ochrony obwodowej. Dzięki temu informacje o próbie wtargnięcia na teren objęty dozorem docierają do centrali jeszcze zanim niepożądany osobnik znajdzie się w zasięgu czujników zainstalowanych bezpośrednio w obiekcie.

System monitoringu CCTV

Ciężko dziś wyobrazić sobie skuteczną ochronę obiektu bez obecności kamer przemysłowych i systemu monitoringu CCTV. To uznawane za jedno z najskuteczniejszych rozwiązań w grupie systemów bezpieczeństwa dostrzeżemy niemalże wszędzie, gdzie konieczne jest zapewnienie ochrony osobom i ich mieniu. Kamery CCTV, ze względu na szeroką ofertę dostępnych na rynku modeli, instalowane są zarówno w przestrzeniach zamkniętych, takich jak budynki mieszkalne i centra handlowe, jak i na terenach zewnętrznych, czego najlepszym przykładem jest wspomagający działania policji monitoring miejski.

 

Dla zapewnienia odpowiedniej reakcji w czasie rzeczywistym monitoring CCTV połączony jest z centralą, którą nadzoruje uprawniony operator. W razie wykrycia zagrożenia wdraża on ustalone wcześniej procedury bezpieczeństwa, takie jak uruchomienie alarmu czy poinformowanie odpowiednich służb o konieczności podjęcia przez nie dzialania.

Systemy alarmowe przeciwpożarowe

Systemy sygnalizacji pożarowej to jedne z najbardziej złożonych rozwiązań, jakie możemy spotkać w różnego rodzaju obiektach. Ich zadaniem jest nie tylko wykrycie powstającego pożaru, ale również umożliwienie szybkiej i bezpiecznej drogi ucieczki osobom, które w danym momencie przebywają na terenie obiektu. W systemach PPOŻ stosuje się różnego rodzaju czujniki ciepła, gazu, płomienia i dymu. Po wykryciu zdarzenia aktywują one procedury, które mają zapewnić natychmiastową reakcję odpowiednich służb i osób odpowiedzialnych za reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia na terenie budynku.

 

W skład zintegrowanego systemu PPOŻ wchodzą między innymi takie elementy jak klapy i okna oddymiające czy stałe urządzenia gaśnicze. Istotnym czynnikiem jest tu również dźwiękowy system ostrzegania, którego zadaniem jest generowanie odpowiednich komunikatów słownych, co zdecydowanie usprawnia przebieg ewentualnej ewakuacji.

Systemy kontroli dostępu

W przypadku tego rodzaju zabezpieczeń główną rolę odgrywają urządzenia wysoko zaawansowane technologicznie. Wśród nich możemy wyróżnić czytniki linii papilarnych, skanery siatkówki oka, czy też rejestratory mowy rozpoznające głos danej osoby. Wykorzystane w ramach systemów kontroli dostępu inteligentne rozwiązania technologiczne mają za zadanie uniemożliwić osobom nieupoważnionym dostęp do różnego rodzaju informacji, sprzętów czy przestrzeni.

 

Popularnym rozwiązaniem, z którego korzystają zarówno osoby prywatne, jak i te związane z konkretną organizacją, są czytniki tablic rejestracyjnych samochodu. Takie urządzenia coraz częściej pojawiają się na przykład na parkingach centrów handlowych, czy na terenie strzeżonych osiedli mieszkalnych.

Zabezpieczenia w czasie pandemii

Nową gałęzią w dziedzinie zabezpieczeń są rozwiązania, które zaczęły rozwijać się w wyniku wystąpienia zjawiska pandemii COVID-19. Kolejne wprowadzane przez rząd regulacje, których celem było ograniczenie transmisji wirusa, zobligowały pracodawców do stałego monitorowania stanu zdrowia podległych im grup pracowników. Tym sposobem na terenie urzędów, zakładów produkcyjnych, biurowców, mniejszych i większych firm, pojawiły się specjalne stacje pomiaru temperatury ciała człowieka. Wykorzystując kamery termowizyjne i skaner urządzenia te są w stanie zmierzyć temperaturę ciała kontrolowanej osoby, a czasem także zweryfikować obecność maseczki na jej twarzy. Co ważne, wszelka weryfikacja odbywa się bez konieczności bezpośredniego fizycznego kontaktu testowanej osoby z urządzeniem.

Zintegrowane systemy bezpieczeństwa

Obecność różnego rodzaju instalacji alarmowych to niewątpliwie podstawa dla zapewnienia bezpieczeństwa obiektu i przebywających na jego terenie osób. Niezależnie od tego, czy mówimy o ochronie danych osobowych, ludzkiego życia czy mienia, zintegrowane systemy bezpieczeństwa, wykorzystujące najnowocześniejsze urządzenia i specjalistyczne oprogramowanie, to zdecydowany krok w kierunku znacznego podniesienia poziomu ochrony na terenie każdej poddanej obserwacji przestrzeni.

Nasi dealerzy


All right reserved by CBC Poland

Projekt i wykonanie strony: strony internetowe Lublin Mits

Zamknij okno wyszukiwarki